Gastro-Jejuno Knapp

Jejunoknapp? Knapp? Peg? Gastostomi? Jejunostomi? Gastro-Jejuno Knapp?
Som ni kanske har märkt vid det här laget så finns det massor av olika typer av ”knappar” och sondmatningslösningar beroende på vilket sjukdomstillstånd patienten lider av.